V areáli nášho penziónu Vám ponúkame aj možnosť príjemného posedenia pri ohníku, v kruhu svojich priateľov a známych. Na požiadanie pripravíme chladený výčap na pivo, chutný kotlíkový gulášik, pečené prasiatko na drevenom uhlí, chutnú živánsku, špekáčiky, domácu klobásku alebo iné špeciality vhodné na grilovanie. Záhradné ohnisko je vhodné aj pre poriadanie firemných akcii na utužovanie dobrých vzťahov v kolektíve.